Rally i Studsvik efter stororder

Publicerad 2007-11-21 09:11

En stor order till Studsvik från det amerikanska energidepartementet Department of Energy, DOE, gör aktien till dagens vinnare med en uppgång på ca 25 procent. ordern är värd över 800 miljoner.

”Det är vår första stora order efter flera års
bearbetning av den så kallade DOE-marknaden och en första bekräftelse på att DOE tror på metoden. Faller det här väl ut
så kommer större uppdrag längre fram”, säger Studsviks koncernchef Hans-Bertil Håkansson till Nyhetsbyrån Direkt.

En av de stora marknaderna finns i USA, där kärnvapenforskning och -utveckling bedrevs på 1950-, 60- och 70-talet.

”Det kommer att ta 50 år innan man är klar med uppstädningen”, säger Hans-Bertil Håkansson.

Fördelen med Studsviks så kallade Thor-teknik är, enligt bolaget, att den minskar avfallsvolymerna och att den är miljövänlig, jämfört med den så kallade calcineringsmetoden eller att ingjuta avfallet i betong.

”Det här är ett stort kontrakt för oss även om det är en liten order i sammanhanget. De stora kontrakten och de stora volymerna väntas mot slutet av det det här decenniet”,
säger Hans-Bertil Håkansson.

Enligt koncernchefen är stora volymorder det minsta problemet då Studsvik har en samarbetspartner i Washington Group.

Potential finns även i Storbritannien, där en ny myndighet inrättades så sent som den 1 april för att hantera avfallsfrågor.

”Där finns jättelika anriknings- och
upparbetningsanläggningar för tillverkning av kärnvapen och reaktorbränsle. Det finns stora affärsmöjligheter i England och USA och det är nu det börjar”, säger Hans-Bertil
Håkansson.

Tisdagens order från DOE, som Studsviks hälftenägda amerikanska dotterbolag erhållit, löper på sex år och är värd
cirka 121 miljoner dollar.

(Direkt)