Rally i BTS efter höjd prognos

Publicerad 2007-11-20 17:26

Konsult- och utbildningsföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 20,4 miljoner kronor för det första halvåret 2005 (12,8). Bolaget ser nu mer positivt på resten av året och höjer sin prognos. Det gör aktien till en av dagens vinnare med en up

Rörelseresultatet blev 25,7 miljoner (19,5) och resultatet före skatt 30,8 miljoner kronor (20,1).

Nettoomsättningen steg med 27 procent till 138 miljoner kronor (108). Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 32 procent.

BTS höjer sin prognos för helåret 2005 och bedömer nu att resultatet före skatt kommer att bli väsentligt bättre än under föregående år.

Tidigare prognos var att resultatet före skatt skulle bli bättre än fjolårets.

(Direkt)