Elpriset December innebar elprisrekord i tre av landets fyra elområden. Men januari ser betydligt bättre ut med ett snittpris som hittills ligger cirka 60 procent lägre än i december.

Många kände säkert en klump i magen när elräkningarna för december damp ned i brevlådan. Aldrig någonsin har elpriset 2,06varit så högt i elområde SE1-SE3. Månadsgenomsnittet på elbörsen Nordpool blev 2,06 kr per kilowattimme i SE1 och SE2 medan priset i SE3 var 2,69 kr per kilowattimme. I elområde SE4 var priset ännu högre (2,71 kr/kWh) men det var inte rekord.

Dessbättre kommer januari inte bli en lika brutal månad för elkunder. Än så länge återstår förvisso sju dagar där elpriset ska sättas men hittills ser det riktigt lovande ut.

I SE1 och SE2 är snittpriset hittills (tisdagen inräknat) 78,7 öre per kilowattimme. I SE3 ligger januaripriset på 1,00 kr och i SE4 1,09 kr/kWh. Det innebär en minskning på runt 60 procent jämfört med december.

En av orsakerna till att priserna sjunkit tillbaka i januari är att gaslagren i Europa är välfyllda vilket sänkt priset på gas. I förlängningen innebär det att marginalkostnaden för att producera el på kontinenten minskar och därmed faller elpriserna även i Sverige.

Priserna avser spotpriser på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.