RAILCARE: SENARE START PÅ ENTREPRENADSIDAN - VD

2021-05-04 07:50:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stabilt kvartal trots lägre omsättning och rörelseresultat, menar Railcares vd Daniel Öholm i rapporten för det första kvartalet.

"I jämförelse med föregående års första kvartal har vi 16 procent lägre volym samt lägre rörelseresultat. Samma kvartal föregående år hade vi leveranser av maskiner inom segment Maskinförsäljning samt att vi i år hade en något senare start på entreprenadsidan i Sverige. Det senare vägs dock upp av bättre resultat i segment Entreprenad Utland och Transport Skandinavien", skriver vd:n i rapporten.

Den lägre omsättningen inom Maskinförsäljning beror enligt bolaget på fjolårets försäljning av tre generatorvagnar till Infranord.

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 16 procent jämfört med samma period föregående år medan rörelseresultatet halverades till 8,7 miljoner kronor från 17,4 miljoner kronor.

Enligt vd:n ser resten av 2021 ljust ut med stora satsningar på järnväg och infrastruktur i Sverige och behov av stora underhållsinsatser på järnvägen i övriga länder.

"Vi har haft en bra start på 2021, där vi har många ordrar i orderportföljen framåt, både för 2021, och i de långa avtal som vi har tecknat i många av våra bolag."Direkt-SE