QUIAPEG PHARMA: ÖKADE RÄNTEKOSTNADER TYNGDE NETTORESULTATET

2022-11-24 18:01:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Quiapeg Pharmas finansiella utveckling under det tredje kvartalet summerades till en förlust på rörelsenivå på -3,2 miljoner (-4,1) och efter skatt på -5,2 miljoner (-4,8). Ökade räntekostnader, -2,0 miljoner (-0,7), bidrog till att dra ned resultatet på nedersta raden.

Bolaget gick ur kvartalet med en likviditet på 7,0 miljoner kronor.

Marcus Bosson, vd i Quiapeg Pharma, kommenterar inte den finansiella situationen i sitt vd-ord, men pekar på ökad M&A-aktivitet som en följd av låga värderingar, samt att Quiapeg verkar inom ett särskilt intressant område, drug-delivery, med begränsad konkurrens och kommersiellt intressanta projekt.

"Quiapeg har målmedvetet arbetat med att bygga upp en stark och växande patentportfölj vilket resulterat i beviljade patent på de kommersiellt viktigaste marknaderna (EU, USA och Japan) något som är mycket viktigt i eventuella M&A diskussioner", skriver Marcus Bosson.

Utöver detta ser han god potential i bolagets läkemedelsprojekt och möjlighet att ingå utvärderings- och licensavtal främst avseende Uni-Qleaver.Direkt-SE