QLOSR GROUP: EBITDA-RESULTATET BLEV 8,5 MLN KR 1 KV

2023-05-26 07:11:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qlosr, som säljer IT-lösningar, redovisar rörelseintäkter på 144 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (121) varav 5,3 procent enligt företaget utgjordes av organisk tillväxt.

Prenumerationsintäkter ökade med 13,6 procent och uppgick till 65,9 miljoner kronor, varav 4,2 procent var organisk tillväxt.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, blev 8,5 miljoner kronor (7,0) medan resultatet efter skatt var -11,3 miljoner kronor (-7,7).

Kassa och bank minskade under kvartalet med 11,5 miljoner kronor och uppgick vid periodens slut till 35,2 miljoner kronor.

"Utfallet för första kvartalet gör oss trygga i att vi fortsatt ska kunna växa och passera 650 miljoner kronor under 2023 och leverera en förbättrad ebitda-marginal jämfört med helåret 2022", kommenterar bolagets vd Jonas Norberg i kvartalsrapporten.Direkt-SE