Aktie Processen att dela upp Qliro Group i tre separata bolag går nu in i en slutfas, skriver Qliro Group i ett pressmeddelande.

Planen är att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholm under första halvåret. Dessutom har processen inletts med att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten. Planen är att lista CDON på First North.

I samband med att uppdelningen slutförs kommer Marcus Lindqvist, vd i Qliro Group sedan 2016, att lämna sin position.

Qliro Group förblir noterat och driver den kvarvarande verksamheten, vilket i nuvarande plan är Nelly. I samband med detta planerar Qliro Group att byta namn till Nelly Group.

Som tidigare meddelats väntas uppdelningen att ske under första halvåret 2020.

”Sedan juni 2018 har vi arbetat intensivt med att stärka bolagen och ge dem rätt förutsättningar för framtida lönsam tillväxt. Bolagen är nu välpositionerade på sina respektive marknader, och vi planerar för att notera dotterbolaget Qliro AB samt förbereder för att dela ut CDON till aktieägarna. Nelly kommer därmed att kvarstå i koncernen. Samtidigt utvärderar vi potentiella transaktioner, som kan komma att påverka denna plan. I och med uppdelningen slutförs mitt uppdrag och jag lämnar därmed efter fyra intensiva år”, säger vd Marcus Lindqvist i en kommentar.