Qliro slutar med marknadsföring av privatlån per e-post

2021-09-09 13:19:00

Efter en nära dialog med våra handlare har Qliro beslutat att sluta med marknadsföring av privatlån per e-post. Detta beslut implementerades tisdag den 7 september 2021.

Qliros marknadsföring av privatlån per e-post har den senaste tiden varit föremål för granskning. Kritiken har främst rört mängden marknadsföringsutskick gällande Qliros privatlån, som skickats ut efter ett köp i en våra handlares webbshop. I samband med att kritiken nådde bolaget, stoppades samtliga utskick med omedelbar verkan. Efter en nära dialog med våra handlare fattade Qliro den 7 september beslutet att permanent sluta med samtliga marknadsföringsutskick gällande privatlån per e-post. Detta började kommuniceras till handlare den 8 september för vidare offentliggörande idag, den 9 september.

Den 9 september meddelade Konsumentverket Qliro att myndigheten förbereder ett tillsynsärende baserat på den rapportering som skett. Vi välkomnar denna granskning och kommer att samarbeta med myndigheten fullt ut.

Qliros modell för distribution av marknadsutskick per e-post har syftat till att identifiera de kunder som är intresserade av våra produkter. Ett sätt att identifiera dessa potentiella kunder har varit att mäta interaktion med våra utskick. Som den senaste tidens granskning påvisat, kan dock interaktion med våra marknadsföringsutskick ske utan att det föreligger något intresse för våra tjänster. Detta är något vill vi undvika och därför väljer vi att sluta med marknadsföring för privatlån via e-post.

”Vi beklagar att våra handlare har fått utstå kritik som en konsekvens av vår marknadsföring av privatlån per e-post. I grunden handlar detta om att fokusera på vad som är viktigast för Qliro, det vill säga goda relationer till just handlarna. Det är i vårt delade intresse att vår gemensamma slutkund endast får relevanta erbjudanden och därför valde vi att ta detta steg och permanent avsluta vår marknadsföring per e-post gällande privatlån”, säger Qliros VD Carolina Brandtman.

Qliro är en ansvarstagande aktör på konsumentskreditsmarknaden. Majoriteten av våra lånekunder använder våra lån för att sänka sin räntekostnad och få en bättre ekonomisk situation genom att betala av krediter med högre ränta. Vårt privatlån kommer fortsatt att marknadsföras i våra övriga kanaler som vår hemsida och via vår app.

MFN