QLIRO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -37,1 MLN KR 4 KV

2023-02-08 07:40:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handeln, redovisar ett resultat efter skatt på 37,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-15,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:95 kronor (-0:84).

Kreditförlusterna uppgick netto till -41,0 miljoner kronor -23,6.

Rörelseresultatet blev -46,1 miljoner kronor (-18,4).

Under kvartalet redovisades jämförelsestörande poster på -17,8 miljoner kronor (-6,8). Av detta är 28 miljoner kronor hänförligt till lönsamhetsprogrammet med en negativ inverkan på resultatet och 10,3 miljoner kronor till en momskorrigering som påverkar resultatet positivt.

Exklusive dessa jämförelsestörande poster var rörelseresultatet -28,4 miljoner kronor (-11,6).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (105).

"Vi har fortsatt att ta stora steg i vår digitalisering och effektivisering av verksamheten vilket gör mig komfortabel i ambitionen att Qliro ska vara lönsamt på EBT-nivå för helåret 2023", sade Christoffer Rutgersson i en kommentar i vd-ordet av bokslutet för 2022.Direkt-SE