QLIRO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -27,4 MLN KR 2 KV

2022-07-19 07:32:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handeln, redovisar ett resultat efter skatt på -27,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-12,2).

Rörelseresultatet blev -33,9 miljoner kronor (-14,9). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till –23,6 miljoner kronor (-14,9).

Rörelseintäkterna uppgick till 105 miljoner kronor (98,2).Direkt-SE