QLIRO: NETTORESULTATET FÖRBÄTTRADES TILL -4,5 MLN KR 1 KV

2021-05-11 07:42:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handeln, redovisar ett resultat efter skatt på -4,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-14,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:25 kronor (-0:82).

Rörelseresultatet förbättrades till -5,3 miljoner kronor (-18,6) med stöd av lägre kreditförluster på 16,7 miljoner kronor (29,6).

Bolaget uppger att inga generella negativa effekter på kunders betalningsförmåga noterades till följd av covid-19-pandemin.

Rörelseintäkterna steg till 98 miljoner kronor (96), varav räntenettot ökade till 53,9 miljoner kronor (49,3).

"Det första kvartalet fortsatte att präglas av en hög e-handelsaktivitet. Volymerna med våra betalsätt ökade med 27 procent och exklusive de före detta Qliro Group handlarna var tillväxten 56 procent", skriver vd Carolina Brandtman.

Hon anser dock inte att intäktsutvecklingen på +1 procent i kvartalet är tillfredsställande. Qliro-chefen uppger sig emellertid vara positivt inställd till att bolaget redan kommande kvartal ska se en förbättring.

"Som vi flaggade för i bokslutskommunikén i februari så gör timingeffekter att en större andel av intäkterna från det volymintensiva fjärde kvartalet också bokfördes i fjärde kvartalet jämfört med det historiska mönstret där en förskjutning skett till det efterföljande kvartalet. Vidareutvecklingen av våra kundapplikationer och tjänster har påverkat intäkterna negativt till följd av lägre påminnelsegrader. Vi är övertygade om att en bättre kundupplevelse kommer att betala tillbaka sig i form av en högre kundnöjdhet och fler återvändande kunder och att det har andra positiva effekter", resonerar Carolina Brandtman.

Qliros intäkter består främst av ränteintäkter från så kallade PAD-produkter (pay-after delivery) och privatlån samt av avgifter kopplade till att kunder väljer Qliros betalsätt som innebär att betalning sker efter att kunden mottagit sina varor.Direkt-SE