Qliros förlust minskade

Publicerad 2017-04-19 08:42

Rapport E-handelsbolaget Qliro, som tidigare hette CDON, redovisar en minskad förlust jämfört med samma kvartal i fjol.

Qliro redovisar ett resultat efter skatt på -22,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (-40,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:27).

Nettoomsättningen uppgick till 999 miljoner kronor, en minskning med 1 procent (1.011).

Bruttoresultatet blev 192 miljoner kronor (156) vilket gav en bruttomarginal på 19,2 procent (15,5).

Rörelseresultatet blev -28,5 miljoner kronor (-49,7) och rörelsemarginalen var -2,8 procent (-3,4).

Bättre marginaler drevs av Nelly och Financial Services

Qliros bruttomarginal förbättrades med 3,7 procentenheter i det första kvartalet och uppgick till 19,2 procent.

”Förbättringen drevs främst av Nelly respektive Qliro Financial Services”, konstaterar bolaget i rapporten.

Rapporten visar att modesajten Nellys omsättning var i princip oförändrad i det första kvartalet och uppgick till 267 miljoner kronor, motsvarande nästan 27 procent av koncernens intäkter.

Nellys rörelseresultat förbättrades samtidigt till 6,6 miljoner kronor, en ökning från en rörelseförlust om nästan 8 miljoner kronor första kvartalet 2016.

”Resultatförbättringen drevs av en ökad produktmarginal och sänkta kostnader för personal och logistik. Under kvartalet bokfördes en kundförlust om 2,7 miljoner kronor knutet till en distributör i grossistledet utanför Norden. Justerat för detta skulle marginalen [ha] varit 1 procentenhet högre”, skriver Qliro om Nellys lönsamhetsutveckling.

Qliro Financial Services, som erbjuder olika finansiella tjänster till handlare och konsumenter, nådde ett rörelseresultat före av- och nedskrivning på 2 miljoner. I fjol blev det förlust med samma belopp.

Qliros nettoomsättning (avseende kvarvarande verksamhet) uppgick till 1.000 miljoner kronor, en minskning med 1 procent trots hjälp från en starkare norsk krona. Exklusive valutakursförändringar minskade omsättningen med 3 procent, enligt rapporten.