QLIRO: KREDITFÖRLUSTERNA ÖKADE 2 KV

2022-07-19 07:38:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliros kreditförluster ökade till 35,1 miljoner kronor i det andra kvartalet (22,7).

Det framgår av delårsrapporten.

Ökningen berodde främst på ökade reserveringar av kreditportföljen utanför löpande försäljningsavtal, samt ökade avsättningar i enlighet med IFRS9 med anledning av ökad framtidsosäkerhet.

"På kreditsidan ser vi ökade kreditförluster som ett

resultat av att vi under kvartalet ökade reserveringarna för

låneportföljer som inte omfattas av löpande försäljningsavtal med externa parter såsom inkassoföretag", skriver den tillförordnade vd:n Jonas Arlebäck.Direkt-SE