QLIRO: KOMMER ÖVERVÄGA TILLÄGGSFÖRVÄRV, SÖKER EMISSIONSMANDAT

2021-04-15 13:22:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliros styrelse har beslutat att bolaget aktivt ska titta på potentiella tilläggsförvärv inom området för digitala betalningar i Norden.

"Förutom organiska initiativ, som bland annat innefattar en förbättrad nordisk betallösning och en breddning mot fler segment av e-handeln, kan tillväxtstrategin framöver även komma att kompletteras med förvärv", skriver Qliro i ett pressmeddelande.

Inriktningen stöds av Qliros två största ägare, Rite Ventures och Mandatum Private Equity.

Vidare uppger Qliro att styrelsen i kallelsen till årsstämman, som publiceras senare på torsdagen, kommer att föreslå att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, uppger Qliro.Direkt-SE