QLIRO: INTÄKTERNA ÖKADE 7%, RÖRELSERESULTAT -27 MLN KR 3 KV

2022-10-25 07:41:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handeln, hade rörelseintäkter på 107 miljoner kronor (99,5).

Rörelseresultatet var –26,9 miljoner kronor (-9,7). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till –14,1 miljoner kronor (–9,7).

Periodens resultat var –21,8 miljoner kronor (–8,1) motsvarande ett resultat per aktie på –1:18 kronor (–0:45).Direkt-SE