QLIRO: INTÄKTER VÄXTE 7% 3 KV, KREDITFÖRLUSTER ÖKADE

2022-10-25 07:57:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro ökade intäkterna i det tredje kvartalet med 7 procent, trots en fallande e-handel.

Det lyfter vd Christoffer Rutgersson fram i delårsrapporten på tisdagen.

Tillväxtökningen drivs primärt av bolagets position inom betallösningar där antalet aktiva konton ökat med 9 procent, vilket enligt vd kompenserar för volymnedgången om 11 procent.

"Vi fortsätter även att ta viktiga steg i resan mot lönsamhet 2023, där vi inom ramen för lönsamhetsprogrammet initierat flera initiativ och tagit kostnader om 12,8 miljoner kronor i det tredje kvartalet", skriver Christoffer Rutgersson.

Qliro tog under det tredje kvartalet kostnader för åtgärder, redovisade som jämförelsestörande, om 12,8 miljoner kronor. Av dessa var 8,3 miljoner kopplade till en ökad amorteringstakt på tidigare teknikinvesteringar som delvis ersatts av en ny modern dataplattform i Snowflake. Resterande kostnader är primärt en effekt av konsultkostnader.

"Justerat för dessa jämförelsestörande poster uppgick kostnaderna till 90,7 miljoner kronor (90,3), vilket innebär att vi fortfarande levererar i enlighet med vårt finansiella mål om att växa intäkter snabbare än kostnader", skriver vd.

Qliro kommer fortsätta att investera i lönsamhetsprogrammet vilket kommer innebära ytterligare kostnader i det fjärde kvartalet. Kostnaderna för åtgärderna kommer i enlighet med bolagets tidigare kommunikation att uppgå till maximalt 42 miljoner kronor för återstoden av 2022.

De rapporterade kreditförlusterna uppgick till 30,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet (18,9).

"Detta förklaras delvis av ökad makroekonomisk osäkerhet i det tredje kvartalet 2022 vilket gjorde att reserveringarna ökade med 1,6 miljoner kronor, samt att Qliro under jämförelseperioden upplöste reserveringar som tidigare gjorts med anledning av pandemin, vilket bidrog till att kreditförlusterna minskade med 4 miljoner kronor i det tredje kvartalet i fjol", heter det.

Samtidigt har delarna av kreditportföljen som inte omfattas av löpande försäljningsavtal med externa parter såsom inkassobolag vuxit det senaste året. Detta har under det tredje kvartalet inneburit ökade reserveringar inom dessa delar av kreditportföljen, vilket tillsammans med en växande lånebok inom Payment solutions förklarar ökningen av kreditförlusterna, enligt Qliro.

Framåtblickande ökar bolaget sitt kommersiella fokus och investeringar för att accelerera tillväxten inom både större ("Enterprise") samt små- och medestora e-handlare ("SME"), både via direktförsäljning och via partners.Direkt-SE