Rapport Qliros dotterbolaget Qliro AB, tidigare kallat Qliro Financial Services, ökade låneboken med 39 procent och de totala rörelseintäkterna steg med 8 procent till 88 miljoner kr. Det framgår av Qliro Groups bokslutsrapport.

Qliro AB:s rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till -14,3 (2,8) miljoner kr fjärde kvartalet, påverkat av satsningar för tillväxt, noteringsprocessen och kundförluster.

Qliro Groups strategi är sedan tidigare att dela upp koncernen i tre separata bolag, vilket väntas ske under första halvåret 2020. Planen är att notera dotterbolaget Qliro AB. Processen har också inletts för att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare.

Qliro uppger också att Qliro AB planerar en nyemission i samband med börsnoteringen, för att möjliggöra fortsatt snabb tillväxt.

CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 75 procent. CDON:s bruttomarginal steg med 4,5 procentenheter till 19,5 (15,0) procent och rörelseresultatet före avskrivningar till 23,2 (19,7) miljoner kronor.

Nellys nettoomsättning minskade med 1 procent och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -13,2 (19,2) miljoner kr påverkat av försäljningskampanjer som bidrog till att minska lagret, heter det i rapporten.