Aktie Den riktade emission som Qliro Group aviserade efter börsstängning på onsdagen genomfördes till kurs 7:00 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktien stängde 7:31 kronor på onsdagen och rabatten blev därmed 4,2 procent.

Emissionen omfattar cirka 30 miljoner aktier och bolaget kommer därmed att tillföras 210 miljoner kronor.

Mandatum Life, som ägs av den finländska finanskoncernen Sampo, tecknade sig för drygt 17 miljoner aktier, motsvarande 9,8 procent av det totala antalet akter i Qliro efter emissionen.

”Utöver Mandatum Life deltog även ett antal svenska och internationella institutionella samt professionella investerare i nyemissionen”, skriver bolaget.

”Det nya kapitalet möjliggör den planerade uppdelningen av koncernen som innebär att Qliro, CDON och Nelly kommer att bli självständiga börsbolag”, säger Mathias Pedersen, vd i Qliro Group.

Nettolikviden från emissionen avses främst att användas för att stärka kapitalbasen i Qliro Groups dotterbolag Qliro AB som nu föreslås knoppas av från resten av gruppen. Beslut ska tas på en stämma den 28 september.

Resterande av emissionspengarna, cirka en tredjedel av nettolikviden, avses att användas för att dels finansiera uppdelningen av koncernen.