QLIRO: ÅTERBETALNING AV MOMS PÅVERKAR HELÅRET POSITIVT (OMS)

2022-12-21 06:10:31

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handel, meddelar att momsinbetalningar för räkenskapsåren 2020 och 2021 har godkänts av Skatteverket efter en omprövning. Som konsekvens av detta återbetalas bolaget 13,2 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Omprövningen kommer att ha en positiv inverkan på Qliros tidigare uttalade ambition om att uppnå lönsamhet på EBT-nivå för helåret 2023", skriver Qliro i pressmeddelandet.

Av summan på 13,2 miljoner kronor kommer 10,3 miljoner kronor redovisas i Qliros bokslut för 2022. 2,9 miljoner kronor har redan redovisats som en jämförelsestörande post i bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022.Direkt-SE