Qliro AB: Delårsrapport januari-juni 2021

2021-07-20 07:30:00

Positiv volymutveckling

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021
• 17 procents ökning av pay-after delivery volymerna, 32 procent ökning exklusive före detta Qliro Group-handlare
• Samarbetet med Biltema avseende deras Köp & Hämta tjänst i Norden inleddes i slutet av maj
• Partnerskap inleddes med skönhetsbolaget Blush avseende e-handel i Norge och det nordiska erbjudandet stärktes genom integration av betalsätten VIPPS i Norge och Mobile Pay i Danmark
• Avtal slöts med bland annat Twistshake avseende betallösningar för e-handel i Norden

April-Juni 2021 (April-Juni 2020)
• Summa rörelseintäkter ökade med 15 procent till 99,1 MSEK (86,4). Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster ökade med 5 procent till 99,1 MSEK (94,8)
• Summa rörelsekostnader minskade med 8 procent till 91,3 MSEK (98,8), justerat för jämförelsestörande poster ökade kostnaderna med 10 procent till 91,3 MSEK (83,2)
• Kreditförlusterna minskade och uppgick netto till 22,7 MSEK (23,4)
• Rörelseresultatet förbättrades till -14,9 MSEK (-35,8). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster försämrades till -14,9 MSEK (-11,8)
• Periodens resultat var -12,2 MSEK (-28,2) och resultatet per aktie uppgick till -0,68 SEK (-1,57). Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster var -12,2 MSEK (-9,3).

Januari – Juni 2021 (Januari – Juni 2020)
• Summa rörelseintäkter ökade med 8 procent till 196,9 MSEK (182,8). Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster ökade med 3 procent till 196,9 MSEK (191,2)
• Summa rörelsekostnader minskade med 4 procent till 177,6 MSEK (184,3), justerat för jämförelsestörande poster ökade kostnaderna med 5 procent till 177,6 (168,7)
• Kreditförlusterna minskade och uppgick netto till 39,4 MSEK (53,0)
• Rörelseresultatet förbättrades till -20,1 MSEK (-54,4). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster förbättrades till -20,1 MSEK (-30,4)
• Periodens resultat var -16,7 MSEK (-42,8) och resultatet per aktie uppgick till -0,93 SEK (-2,38). Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster var -16,7 MSEK (-24,0).

Kommentar från Carolina Brandtman VD Qliro
”Volymerna med Qliros betalsätt fortsätter att växa, det här kvartalet med 17 procent och exklusive de före detta Qliro
Group-handlarna var tillväxten 32 procent. Tillväxten drivs av en underliggande tillväxt hos befintliga handlare samt att
nya handlare valt att använda sig av våra tjänster. Av den nominella tillväxten står volymerna från nya handlare för
cirka 2/3 och 1/3 kommer från tidigare partners.

Under kvartalet gick vi live med Biltemas nordiska köp & hämta tjänst och med det norska skönhetsbolaget Blush.
Biltema anslöts i slutet av maj och redan i juni var Biltema en av våra fem största samarbeten. Vi fortsatte också att
skriva avtal med nya handlare som till exempel Twistshake och Teknikproffset. Vi ser en fortsatt god efterfrågan från större e-handlare. Den senaste tiden har också allt fler mindre och medelstora e-handlare visat intresse av att ingå partnerskap med oss. Handlarna önskar en partner med väl utvecklade digitala tjänster som också kan erbjuda ett närmare partnerskap.
Vi har därför påbörjat utvecklingen av ett erbjudande riktat till även denna kategori av handlare och inlett diskussioner
med flera parter kring potentiella samarbeten för att möta efterfrågan.

Periodens resultat förbättrades till -12,2 MSEK (-28,2) men justerat för jämförelsestörande poster försämrades
resultatet något. Intäkterna exklusive jämförelsestörande poster ökade med 5 procent vilket är en förbättring jämfört med föregående kvartal (+1 procent) men lägre än vår långsiktiga ambition. Intäkterna inom segmentet Payment Solutions
ökade med 2 procent (-2 procent föregående kvartal) medan utlåningen växte med 12 procent och volymen med våra betalsätt med 17 procent. Marginalen är fortsatt attraktiv men på en lägre nivå än föregående år framförallt på grund av lägre påminnelsegrader till följd av de förbättrade kundapplikationer och tjänster vi erbjuder. Kortsiktigt påverkar det våra intäkter negativt men vi är övertygade om att en ökad kundnytta över tid kommer att ge möjlighet till nya handlarsamarbeten, en högre kundnöjdhet och fler återvändande kunder.

Inom vårt andra segment Digital Banking Services fortsätter den positiva intäktsutvecklingen (+17 procent) vilket
i stort sett är i linje med utlåningstillväxten på 20 procent. Glädjande var att nyutlåningen i juni var den högsta sedan
pandemins utbrott i mars 2020. Den riskjusterade marginalen har successivt förbättrats under de senaste åren och så
även detta kvartal.

Vår kreditkvalitet utvecklas positivt. Vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår kreditmotor och våra kreditbedömningsmodeller baserade på mer data och avancerad modellering ger resultat. Att fler och fler kunder använder
våra betaltjänster regelbundet och att allt fler nyttjar tjänsterna mobilappen underlättar för konsumenter att betala i
tid vilket också har en positiv påverkan.

Vår checkout och vår digitala efterköpsupplevelse är marknadsledande och vi ska fortsätta växa vårt nätverk av
e-handlare i Norden. Under andra halvåret ser vi fram emot att ansluta fler framgångsrika nordiska e-handlare som
Stronger, Teknikproffset, Twistshake och Parfymonline.”

Presentation av rapporten
Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens kl. 10.00 då VD Carolina Brandtman och CFO Robert Stambro kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.
Telefonnummer:
Sverige: 08 566 426 92
Storbritannien: +44 333 300 92 63
USA: +1 646 722 49 02
Länk till ljudsändningen: https://tv.streamfabriken.com/qliro-q2-2021
Det går också bra att följa presentationen på: qliro.com/sv-se/investor-relations/presentationer

MFN