QLEANAIR: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 20,8 MLN KR 1 KV

2021-05-12 08:16:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qleanair, som erbjuder lösningar för ren inomhusluft, redovisar ett resultat efter skatt på 20,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:40 kronor (1:20).

Rörelseresultatet blev 19,9 miljoner kronor (31,4) och rörelsemarginalen var 18,0 procent (21,7).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (145). Antalet installerade enheter var 9.964 (8.638).

Orderingången låg på 102 miljoner kronor (146).Direkt-SE