QLEANAIR: ÖKAD OMSÄTTNING, LÄGRE RESULTAT 4 KV

2022-02-11 08:17:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qleanair redovisar en nettoomsättning på 118 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (106).

Installerade enheter uppgick till 11.396 (9.551) och återkommande intäkter var 65,2 miljoner kronor (64,6).

Orderingången uppgick till 72,9 miljoner kronor (82,1).

Ebitda-resultatet blev 25,4 miljoner kronor (28,2) och ebitda-marginalen landade på 21,5 procent (26,5%).

Rörelseresultat, ebit, uppgick till 17,9 miljoner kronor (20,5).

Det operativa kassaflödet uppgick till 22,1 miljoner kronor (19,7).

"Qleanair har ett starkt tillväxtfokus. Inom Air Cleaners har vi etablerat en stark position i Sverige och Tyskland. Vi ser fortsatt goda möjligheter att växa vår affär i dessa länder och likaså i övriga länder där Qleanair har en etablerade kundbas", skriver vd Christina Lindstedt.

Bolaget är i ett tidigt utvecklingsskede av sin verksamhet inom Cleanrooms och ser goda möjligheter till tillväxt i befintliga och nya kundsegment och geografier, heter det.

"Likaså i Japan, ser vi goda tillväxtmöjligheter, både inom Cabin Solutions och Air Cleaners", skriver vd.Direkt-SE