QLEANAIR: FORTSATT HÖG OSÄKERHET PÅ KORT SIKT PGA PANDEMIN

2021-05-12 08:41:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qlenair, som erbjuder lösningar för ren inomhusluft, ser på kort sikt en fortsatt hög grad av osäkerhet i sina marknader på grund av pandemin.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

"Vi har hög aktivitetsnivå i bolaget och förväntar oss att den ökade medvetenheten kring vikten av kvalitet i inomhusluften kommer att fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan på luftrening. Vår tillväxtstrategi står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility solutions och Room solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin solutions", skriver vd Christina Lindstedt.

Bolaget ser en ökad efterfrågan på sina renrumslösningar i Norden och tror fortsatt på tillväxtpotentialen inom renrumsverksamheten i USA.

"Likaså ser vi fortsatt goda möjligheter till en ökad penetrationsnivå inom befintliga kundsegment och en vidareutveckling av nyare kundsegment, både inom Facility solutions och Room solutions. Vi kommer att fortsätta att expandera vår affär geografiskt och vi kommer att fortsätta investera i innovation och i vårt varumärke", skriver vd.

Qleanairs omsättning i första kvartalet minskade organiskt med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan, som enligt Qleanair hade en extraordinärt hög omsättning inför hälsofrämjandelagen i Japan som trädde i kraft 1 april 2020.

Jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade omsättningen med 4 procent.Direkt-SE