Q2 Rapport Fenix Outdoor International AG

2022-07-21 15:00:00

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2022-04-01 – 2022-06-30

Andra kvartalet 2022-04-01 – 2022-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  168 631 (TEUR 130 410)
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 23 346 (TEUR 19 210).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  10 389 (TEUR 7 271).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  12 692 (TEUR 5 018).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR
  9 188 (TEUR 2 783).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,69
  (EUR 0,21).


Perioden 2022-01-01 – 2022-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  335 756 (TEUR 258 534)
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 54 099 (TEUR 45 329).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  28 127 (TEUR 21 801).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  30 806 (TEUR 20 706).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 21 843 (TEUR 12 417).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 1,64
  (EUR 0,93).

Händelser efter rapportperiodens slut

Det har inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut.

Egna aktier i bolaget

Per den sista juni ägde bolaget 129 122 B-aktier representerande 0,96% av kapitalet. Under kvartal 2 köptes 9 524 B-aktier.

Finansiell Information

www.fenixoutdoor.se/investerare/rapporter

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15 00 den 21 juli 2022.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga


GlobeNewswire