Q-LINEA: SÄTTER FOKUS PÅ 3 OMRÅDEN I EUROPA OCH USA:S ÖSTKUST

2023-02-16 07:51:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Q-linea uppdaterar sin kommersialiseringsstrategi. Fokus sätts på tre vad som beskrivs som "tre nyckelgeografier i Europa", vilket omfattar Storbritannien, Italien och Benelux. I USA kommer fokus initialt att ligga på östkusten. Vidare har Q-lineas majoritetsägare Nexttobe utökat den nuvarande lånefaciliteten från 0,1 till 0,2 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I slutet av oktober 2022 meddelade Q-linea att distributionsavtalet med Therma Scientific hade avslutats, vilket blev startskottet för implementeringen av den nya strategin.

Bearbetningen av fokusområdena i Europa kommer att ske genom en intern säljkår, dotterbolag och partnerskap. I USA kommer bolaget med hjälp av ett dotterbolag med en säljstyrka på cirka 8-12 personer att fokusera på östkusten med etablering i Boston. Q-linea kommer att utvärdera alternativen för att öka räckvidden antingen med distributörer, partners eller genom att expandera den egna säljkåren till västkusten 2024.

Initialt skriver Q-linea att ambitionen är "att gå djupt snarare än brett".

Q-linea har ännu inte utnyttjad den lånefacilitet som nu fördubblats till 0,2 miljarder kronor. Eventuell framtida kvittning till aktier kommer att göras till den aktuella kursen vid tidpunkten för kvittningen. Nexttobe, som står bakom lånet, har rätt att ta ut skälig marknadsmässig ränta för lånet.Direkt-SE