Q-LINEA: RESULTATET EFTER SKATT -63,7 MLN KR 4 KV

2023-02-16 07:37:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Q-linea redovisar ett resultat efter skatt på -63,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-51,1). Resultatet per aktie uppgick till -2:18 kronor (-1:75).

Rörelseresultatet blev -59,6 miljoner kronor (-51,2).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (3,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -79,7 miljoner kronor (-89,4) med likvida medel om 72,9 miljoner kronor (15,1) vid rapportperiodens utgång.

I ett separat pressmeddelande strax innan släppet av bokslutet meddelade Q-linea om en uppdaterad strategi och utökad lånefacilitet.

Några minuter efter släppet av bokslutet meddelade bolaget att Christer Samuelsson anställs som ny finanschef och IR-ansvarig. Tillträdet äger rum den 1 maj 2023, då han efterträder Anders Lundin som innehaft rollen sedan 2018.Direkt-SE