Rapport Clas Ohlson redovisar ett resultat något under analytikernas förväntningar. Pryljätten flaggar för att coronavirusets spridning kan påverka bolaget framöver men att det är för tidigt att säga hur mycket. 

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 378 miljoner kronor (105).

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 398 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Det underliggande rörelseresultatet var 368 miljoner kronor (363), mot väntade 390 miljoner.

Bruttomarginalen blev 40,1 procent. Förväntat var 40,3 procent, enligt Infront.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.906 miljoner, vilket har meddelats tidigare.

Försäljning ökade 5 procent i februari

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 5 procent under februari. Den organiska försäljningen steg med 6 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg 8 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 16 procent under månaden.

Butiksbeståndet har minskats med nio butiker netto jämfört med samma månad föregående år. Antalet butiker uppgick per den sista februari till 229 stycken.

I Sverige steg försäljningen med 6 procent.

I Norge steg försäljningen organiskt med 11 procent, i Finland var den också upp 11 procent och regionen Utanför Norden, där bolaget håller på att stänga butiker i Storbritannien och Tyskland, visade en minskning på 78 procent.

Stark dollar pressade bruttomarginalen

Clas Ohlsons bruttomarginal sjönk till 40,1 procent (40,4) i det tredje kvartalet (november-januari) negativt påverkad av en starkare inköpsvaluta (amerikanska dollar). Effekten motverkades till stor del av förbättrad produktmix, minskade varuförsörjningskostnader och positiva effekter från valutasäkringar i norska kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

”När vi summerar Clas Ohlsons viktigaste kvartal, där julhandeln ingår, kan vi konstatera att vår försäljning i Norden ökade organiskt med 2 procent på våra hemmamarknader Sverige, Norge och Finland, trots färre butiker och ett utmanande marknadsklimat. Tillväxten online var fortsatt god”, skriver vd Lotta Lyrå.

Inom Clas Ohlsons handlingsprogram CO100+ är nu det flesta aktiviteter genomförda.

”Sammantaget innebär detta att vi tagit ytterligare steg mot målsättningen att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent under innevarande år. Ett kvartal återstår av programmet och vi kommer i samband med att vi stänger verksamhetsåret redovisa uppnådda effekter”, uppger vd:n.

Coronaviruset kan komma att påverka

Spridningen av coronavirus kan komma att påverka Clas Ohlsons resultat, vilket bolaget avser att återkomma till under kommande kvartal.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Clas Ohlson skriver dock också att rådande läge inte bedöms ha väsentlig resultatpåverkan.

”Vår bedömning är att den framtida utvecklingen påverkas av återhämtningen i leverantörskedjorna i Kina samt ytterligare virusspridning i Norden, som kan påverka kundbeteendet. Därtill skulle en svagare makroekonomi sannolikt dämpa konsumtionen på sikt”, skriver bolaget i rapporten.

Clas Ohlson skriver också att man bevakar utvecklingen och utvärderar scenarier för att kunna hantera konsekvenser beträffande produktion, inköp och leveranser samt förändrat kundbeteende.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.