Aktie Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 8 procent under september. Analytikerna hade i snitt väntat sig -1,8 procent, enligt Infronts samanställning av fem estimat.

”Efter en stark sommar har den reducerade kundtrafik som vi sett ända sedan pandemins utbrott under våren nu fått ett tydligt genomslag i försäljningen. För att parera utvecklingen har vi lagt än större fokus på kostnadskontroll med målsättningen att upprätthålla en god lönsamhet trots en svagare försäljning”, kommenterar vd Lotta Lyrå.

Den organiska försäljningen sjönk med 3 procent. Här låg konsensus på +2,6 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning minskade med 6 procent under månaden, mot väntade +33,8 procent.

Jämfört med september föregående år gav fler handelsdagar en positiv kalendereffekt med cirka 2 procentenheter.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (231).

I Sverige var försäljningen 7 procent ner. Organiskt steg försäljningen i Norge med 7 procent, i Finland var den ner 15 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 43 procent.