Konsument Nu ska den svenska konsumentköplagen anpassas till EU:s nya regler, vilket innebär en ytterligare förstärkning av konsumentskyddet, specifikt när det gäller de digitaliserade konsumentmarknaderna. 

Under tisdagen överlämnar regeringen en proposition med förslaget på den nya konsumentköplagen som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya regler om konsumentköp. Enligt den propositionen anpassas därmed svensk rätt till två EU-direktiv, vilket gör reglerna tydligare, bland annat när det gäller att bedöma fel i digitalt innehåll.

Det gäller framför allt tidsfristen för den omvända bevisbördan vid köp av varor. Säljarens ansvar att bevisa att ett fel inte fanns vid köpet föreslås förlängas, från sex månader i dag till två år.

– Det här förslaget är det största som har hänt på det konsumenträttsliga området på 15–20 år och kommer att stärka skyddet för alla oss konsumenter. Inte minst gäller detta när vi nu utsträcker konsumentköplagen till att också täcka köp av digitala varor och tjänster. Allt mer av vår vardag utspelar sig på nätet och digitala tjänster är en stor del av vår konsumtion, då måste lagstiftningen hänga med, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Den som säljer ett digitalt innehåll kommer att vara skyldig att uppdatera innehållet under en viss tid efter att köpet har gjorts, för att se till att innehållet fungerar över tid.

Även digitalt innehåll som är integrerat i olika andra produkter, till exempel datorer och mobiltelefoner, kommer att omfattas av de nya formuleringarna i konsumentskyddet.

Propositionen innehåller också nya regler för köp av levande djur som tar hänsyn till att djur inte kan ses som varor bland andra, samt ”beaktar behovet av ett ändamålsenligt djurskydd”.

Lagen väntas träda ikraft den 1 maj.