PROJEKTENGAGEMANG: RESULTATET EFTER SKATT 12,4 MLN KR 2 KV

2021-07-16 07:33:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett resultat efter skatt på 12,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:51 kronor (0:73).

Rörelseresultatet blev 19,2 miljoner kronor (28,1) och rörelsemarginalen var 6,9 procent (8,8).

Nettoomsättningen uppgick till 278 miljoner kronor (320).Direkt-SE