Bostad Bostadspriserna väntas fortsätta att falla, och nedgången totalt bedöms fortsatt bli cirka 20 procent. Det skriver SEB och Swedbank i sina konjunkturprognoser på tisdagen.

SEB konstaterar att bostadspriserna i november hade fallit med totalt 15 procent (12,5 procent säsongsjusterat) jämfört med toppen i februari 2022.

Nedgången mattades något i slutet av 2022 och SEB:s boprisindikator återhämtade sig en del i januari.

”Bostadspriserna väntas fortsätta nedåt under första halvåret och vi håller fast vid prognosen att den totala nedgången stannar vid 20 procent”, skriver SEB.

Den genomsnittliga räntan på ett bolån med en bindningstid på tre månader hade i november 2022 ökat till 3,2 procent från 1,4 procent i slutet av 2021. SEB:s prognos är att räntan når 4,2 procent under våren, vilket innebär att räntan tredubblas. Räntekostnaderna som andel av hushållens inkomster beräknas öka till 5,5 procent från 2,5 procent.

Swedbank skriver att iskylan på bostadsmarknaden väntas fortsätta så länge det råder osäkerhet om hur höga bolåneräntorna blir och sammantaget väntas bostadspriserna sjunka 20 procent från toppen i februari 2022 till botten under första halvåret i år.

”Enligt vår prognos väntas Riksbanken pausa efter en sista höjning i juni och då nås även toppen på de rörliga bolåneräntorna. Därefter avtar osäkerheten och köparna börjar återvända till bostadsmarknaden med fler transaktioner och med en stabilisering av prisbilden som följd”, skriver Swedbank.

Att Riksbanken börjar sänka räntan under 2024 samtidigt som nyproduktionen faller tillbaka kraftigt väntas bidra till att priserna kan börja stiga något, men det lär dröja flera år innan priserna är tillbaka på den tidigare toppen från februari 2022.

”Det kan emellertid inte uteslutas att priserna faller ytterligare om bolåneräntorna stiger mer än vi räknar med eller att hushållens lånevillkor ändras, till exempel genom betydligt högre krav i kvar på att leva på-kalkylerna”, skriver Swedbank.