PROFOTO: VÄNTAS NÅ OMSÄTTNINGSMÅL TIDIGARE

2022-02-10 08:54:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Profotos mål om att nå 800 miljoner kronor i nettoomsättning i slutet av 2023 beräknas uppnås tidigare. Bolaget, som säljer ljussättningslösningar till professionella fotografer, uppdaterar därför sitt omsättningsmål.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med Profotos bokslutsrapport på torsdagen.

"När vi summerar 2021, ser vi att vi har nått en normal försäljningsnivå efter pandemin tidigare än beräknat. Vi har under året levererat hög försäljningstillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Med 732 miljoner kronor i nettoomsättning 2021, och ett mål att årligen växa 10 procent organiskt i konstant valuta, beräknar vi att nå målet 800 miljoner kronor tidigare", säger Anders Hedebark, vd för Profoto.

Det tidigare finansiella nettoomsättningsmålet var att "över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta och nå en nettoomsättning överstigande 800 miljoner kronor senast vid utgången av 2023".

Målet har uppdaterats till att "över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt överstigande 10 procent i konstant valuta".

Övriga finansiella mål kommer att förbli oförändrade.Direkt-SE