Profilgruppen visar vinst

Publicerad 2007-11-20 17:16

Profilgruppen redovisar en vinst efter finansiella poster på 7,7 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det är en kraftig förbättring jämfört med förlusten på 5,6 miljoner kronor samma period förra året.

Omsättningen ökade under perioden med tre procent till 193,7 miljoner kronor.

Enligt bolaget har resultatet uppnåtts i en fortsatt svag profilmarknad och i en situation där koncernen ej utnyttjat kapaciteten till fullo. Vinstökningen up