ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2021

2022-03-29 14:40:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.
 
En styrelseledamot har reserverat sig mot styrelsens beslut att godkänna bolagsstyrningsrapporten. Reservationen finns intagen på sidan 64.
 
En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan.

MFN