”Minska valfriheten i pensionssystemet”

Publicerad 2013-10-03 08:11

Valmöjligheterna i premiepensionssystemet måste minskas radikalt och pensionsåldern höjas. Det konstaterar den brittiske ekonomiprofessorn Nicholas Barr som i dag lägger fram sin omfattande rapport om det svenska pensionssystemet.

Nicholas Barr, som till vardags är verksam vid anrika London School of Economics, har på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) studerat det svenska pensionssystemet.

Rapporten presenteras senare i dag men i dagens DN Debatt drar Barr slutsatsen att systemet måste göras om. Systemet har förvisso många bra egenskaper men framtidens pensioner beror alltför mycket på vilka val människor gör i dag.

Färre valmöjligheter, bättre balansering mellan generationer och en löpande översyn av pensionsåldern skulle göra pensionen tryggare, menar han.

För många val

Han konstaterar att människor inte alltid fattar rationella beslut. Det väcker frågor om pensionssystemets omfattande valmöjligheter, både då det gäller premiepensionen och pensionsåldern.

När det gäller premiepensionen menar Barr att valet mellan 800 fonder är alltför svårt vilket gör att många helt enkelt avstår från att välja. Det är knappast skäl för att avskaffa systemet, men valmöjligheterna måste minskas radikalt. Då blir det enklare att välja och kostnaderna sänks, skriver han.

Även den tidiga pensionsåldern är ett problem. Internationella erfarenheter visar att folk i allmänhet pensionerar sig så fort de kan, även om det inte ligger i deras långsiktiga ekonomiska intresse.

Svenskarna kan pensionera sig från 61 år. Det är för tidigt, menar Barr som vill fortsätta anpassa pensionerna till livslängden samtidigt som pensionsåldern successivt höjs i takt med att medellivslängden ökar.

Bromsen är för skarp

Den berömda bromsen som automatiskt anpassar pensionerna vid finansiella obalanser är ett av systemets styrkor, menar Barr. Men han anser att effekterna är för skarpa och välkomnar de åtgärdsförslag som redan är under avvägande.

I dagens system påverkas pensionerna fullt ut av årliga förändringar i löneökningstakten. Det är något som Nicholas Barr är tveksam till och han vill se en ändring. Internationellt är det nämligen vanligare med anpassningar till prisförändringar.

Nicholas Barr varnar dock för att börja ändra enbart delar av systemet. Ett pensionssystems brister bör bedömas och åtgärdas samlat, inte styckevis och delat, konstaterar han.