En masugn i finländska Raahe måste akutrepareras.

Aktie SSAB tvingas genomföra ett oplanerat produktionsstopp vid anläggningen Raahe, Finland, och till följd av detta väntas en negativ resultateffekt om 600 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 för affärsområdet SSAB Europe.

Det är en av masugnarna i Raahe som krävs repareras. Reparationen väntas pågå under hela februari och därefter väntas masugnen kunna återstartas.

Stoppet kommer att leda till produktions- och leveransbortfall samt reparationskostnader.

”SSAB försöker minimera de negativa effekterna för kunderna”, skriver bolaget vidare.