Probis styrelse utser Anita Johansen till interim VD

2022-12-08 08:45:00

Anita Johansen arbetar som Vice President Research & Development hos Probi sedan april 2022 och har en stark vetenskaplig bakgrund samt en gedigen erfarenhet av att leda globala organisationer.

Probi har initierat arbetet med att rekrytera en ny VD.

"På styrelsens vägnar tackar jag Tom för det arbete han utfört under de senaste åren som VD för Probi och hur han visat engagemang och lojalitet mot företaget", säger styrelseordförande Jean-Yves Parisot.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2022 kl. 8.45 am CET.

För mer information, kontakta:
Jean-Yves Parisot, styrelseordförande, Probi, Tel: +33 678 69 58 09
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021.

Cision