PROBI: UTVECKL AMERICAS SÄMRE ÄN VÄNTAT, PREL OMS 145 MLN KR 3 KV

2022-10-10 16:21:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Probi har noterat en sämre utveckling än väntat i Americas, som står för 70 procent av nettoomsättningen. Preliminärt väntas omsättningen uppgå till 145 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningen motsvarar därmed en minskning med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Justerat för valutaeffekter uppgår minskningen till 22 procent.

Ebitda-marginalen i tredje kvartalet beräknas ligga på 25 procent, vilket är strax under årets första sex månader.

"Sedan tidigare har Probi informerat om att ordermönstret hos ett fåtal större kunder har förändrats vilket bidragit till en lägre tillväxt under 2022. Dessa uteblivna ordrar tillsammans med en ökad försiktighet på den amerikanska marknaden, är de huvudsakliga förklaringarna till den negativa utvecklingen i regionen", skriver bolaget.Direkt-SE