PROBI: TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV EGET VARUMÄRKE I SVERIGE

2022-12-06 11:05:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Från och med den 1 april 2023 tar Probi över distributionen av varumärket i Sverige som säljs på apotek och i hälsofackhandel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Initialt innebär övertagandet en ökad nettoomsättning på cirka 10 miljoner kronor på årlig basis och en neutral resultateffekt, "med hänsyn tagen till kostnader för uppbyggnad av en intern marknadsorganisation".

Probi har sedan 2009 haft ett distributionsavtal med en extern distributor men samband med att avtalet löpt ut har Probi valt att avsluta samarbetet och bygga upp en egen marknadsorganisation, skriver bolaget.Direkt-SE