PROBI: PROBIOTIKA TOLERERADES VÄL AV NYFÖDDA ENLIGT STUDIE

2021-08-31 15:34:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En studie från probiotikabolaget Probi med två olika probiotikastammar visade god tolererbarhet hos nyfödda barn.

Huvudsyftet med den parallella, randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade pilotstudien var att utvärdera hur friska spädbarn tolererade L. plantarum Heal9 och L. rhamnosus 271, enligt ett pressmeddelande.

L. plantarum hade inte studerats på en så unga spädbarn förut. Det yngsta barnet i studien rekryterades när det var fyra dagar och började inta probiotika när det var elva dagar.

"Säkerhetsdata är nödvändig för att marknadsföra och sälja probiotikastammar, särskilt när de riktas mot spädbarn och små barn, men också för produkter som riktar sig mot vuxna personer och känsliga populationer. Den här studien ökar vår kunskap om probiotika i nyfödda och barn och vi kommer att utvärdera ytterligare undersökningar vad gäller hälsofördelar för barn", säger Probis vd Tom Rönnlund.Direkt-SE