Probi står bakom varumärken som Proviva.

Omvänd vinstvarning från Probi

Publicerad 2017-01-10 08:31

Vinstvarning Probi publicerar preliminär finansiell information för fjärde kvartalet och helåret tack vare mycket stark organisk tillväxt samt på grund av att det nyligen förvärvade dotterbolaget Probi USA (Nutraceutix) inkluderas för första gången.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 158 miljoner kronor och uppgick till 194 miljoner kronor (36). Av ökningen utgör 82 miljoner organisk tillväxt jämfört med motsvarande period 2015.

”Till viss del drivs den organiska tillväxten av lageruppbyggnad hos en kund i USA. 76 miljoner kronor utgör nettoomsättning i Probi USA Inc, som inkluderats för perioden oktober-december”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet ökade under fjärde kvartalet med 40 miljoner kronor och uppgick till 44 miljoner kronor (4).

För helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 443 miljoner kronor (216), en ökning med 227 miljoner. Av denna ökning är 151 miljoner organisk tillväxt medan 76 miljoner utgör nettoomsättning i Probi USA Inc. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 130 miljoner kronor (63).

Probi offentliggör sin bokslutskommuniké för 2016 den 24 januari 2017 klockan 08.00.