Probi står bakom produkter som Proviva.

Probi storhandlar i USA

Publicerad 2016-06-07 11:56

Aktie Probiotikabolaget Probi kommer att förvärva verksamheten Nutraceutix från det amerikanska probiotikabolaget TNT Gamble för motsvarande 873 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande, publicerat på måndagskvällen den 6 juni.

Finansiering sker delvis med en företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor, där Probis största ägare har åtagit sig att teckna sin del.

Genom förvärvet ökar Probi sin andel av den nordamerikanska probiotikamarknaden mer än trefaldigt, genom att årsomsättningen i Nordamerika ökar till drygt 400 miljoner kronor.

Enligt Probis bokslutskommuniké för 2015 stod Nordamerika för 132 miljoner kronor av det årets omsättning på 221 miljoner kronor.

Förvärvet förväntas fullföljas inom fyra månader och Företrädesrättsemissionen förväntas genomföras under andra halvåret 2016.

Probi siktar ävben på att köpa fler bolag efter Nutraceutix. Det sade vd Peter Nählstedt under en telefonkonferens om Nutraceutixförvärvet på tisdagen.

”Som jag sade har vi en pipeline. Personligen tycker jag att vi nu, som ett komplett bolag med både tillverkning och forskning och utveckling, har ett bra läge att undersöka ip-förvärv för att addera nya produkter och styrkor, och även att undersöka försäljningskanaler i nya intressanta territorier”, sade han på en analytikerfråga.

På en fråga om huruvida den lovande djurmarknaden står öppen nu svarade Peter Nählstedt jakande, men tillade att detta inte är strategiskt särskilt prioriterat.

Nutraceutixköpet motiveras bland annat med ökad nordamerikansk närvaro och att det tillför tillverkningskapacitet, och integrationen väntas gå bra eftersom verksamheterna är så pass kompletterande: personalen lär därför inte fokusera på att få behålla jobbet, utan snarare på själva integrationen, lyder förhoppningen. Integrationskostnader på 10 miljoner kr väntas påverka 2016 (bolaget kostar 873 miljoner kr).

Säljaren i sin tur, entreprenören Tim Gamble, som ägt Nutraceutix sedan 2011 och varit verksam inom probiotika i 15 år, säljer enligt Peter Nählstedts syn efter att ha nått vägs ände i utvecklingen av Nutraceutix som ett självständigt bolag: nästa steg var helt enkelt att kombinera det med ett bolag som kan addera FoU-kapacitet, klinisk dokumentation, och närvaro utanför USA.

Beträffande räkenskaperna sade Peter Nählstedt att Nutraceutix omsättning backade i fjol på grund av en kundförlust, men dels har bolaget lyckats kompensera någorlunda för detta, dels har det handlat om tvåsiffrig årlig tillväxt på sistone förutom just 2015.

Lönsamheten är något lägre i Nutraceutix än i Probi (24 mot 32 procents ebitda-marginal 2015), något han förklarade med att Nutraceutix i högre utsträckning än Probi är ett tillverkande bolag.

Marknaden reagerade positivt på Probiförvärvet, vars finansiering med hjälp av en nyemission ska beslutas vid en extrastämma den 29 juni. Klockan 11.20 var aktien upp 16,7 procent till 238 kr.

Tabell: finansiell nyckelinformation (exklusive samordningsvinster, synergier osv).

image

Källa: Probis förvärvskommuniké.