PROBI: EBITDA-MARG 25% MLN KR 3 KV (PREL 25%)

2022-10-21 08:03:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Probi redovisar en ebitda-marginal på 25 procent för det tredje kvartalet 2022 (26,6), vilket var i linje med preliminära siffror som publicerades inför rapportsläppet.

Nettoomsättningen uppgick till 145 miljoner kronor (159), vilket även det var i linje med preliminära siffror.

Ebitda-resultatet kom in på 36,3 miljoner kronor (42,3).

Nettoresultatet blev 12,4 miljoner kronor (18,5).Direkt-SE