Probi AB övertar distributionen av eget varumärke i Sverige

2022-12-06 11:00:00

PRESSMEDDELANDE

Probi AB övertar distributionen av eget varumärke i Sverige

Varumärket Probi® är marknadsledande inom probiotiska kosttillskott i Sverige. Från den 1 april 2023 tar Probi AB över distributionen av varumärket i Sverige som säljs på apotek och i hälsofackhandel. Med en egen marknadsorganisation är målet att öka försäljningen och utveckla varumärket Probi®.

Probi har sedan 2009 haft ett distributionsavtal med en extern distributör avseende försäljningen av Probi® i Sverige. I samband med att avtalet löpte ut har Probi valt att avsluta samarbetet och bygga upp en egen marknadsorganisation med målsättningen att utveckla varumärket och öka försäljningen på den svenska marknaden.

"Probis globala strategi som B2B-aktör inom probiotika är oförändrad. Sverige är samtidigt unikt för Probi, då vi har produkter på marknaden under eget varumärke. Vår starka position i Sverige gör det naturligt för oss att ta kontroll över hela värdekedjan. Vi ser stor potential att stärka vårt eget varumärke och öka försäljningen i både befintliga och nya kanaler. Vi har haft ett bra samarbete med vår distributör, men genom egen marknadsorganisation kommer varumärket få väsentligt större fokus och uppmärksamhet.", säger Tom Rönnlund, VD för Probi AB.

Initialt innebär övertagandet en ökad nettoomsättning på cirka 10 MSEK på årlig basis och en neutral resultateffekt, med hänsyn tagen till kostnader för uppbyggnad av en intern marknadsorganisation.

Varumärket Probi® marknadsförs i Sverige med produkterna Probi® Original, Probi® Frisk, Probi® Family, Probi® Active, Probi® Female, Probi® Baby.

För mer information, kontakta:

Tom Rönnlund, VD, Probi AB

Tel: +46 46 286 89 40, E-post: trd@probi.com

Om Probi

Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Läs mer på probi.com.

Cision