Proact IT Group AB: Proact tecknar ramavtal med Göteborgs Stad

2022-10-14 08:00:00

Det nya ramavtalet kan utnyttjas av tio kommuner samt ett antal kommunala bolag och stiftelser i Västsverige. Det sammanlagda avtalsvärdet uppskattas till 1,2 miljarder kronor över avtalsperioden, varav delområdet Infrastruktur och kommunikation uppskattas till 10%.

Proact är en av sju leverantörer som kvalificerat sig genom upphandlingen. Avtalet träder i kraft den 1 december 2022 och löper över 48 månader.

Syftet med ramavtalsupphandlingen är att säkra myndigheternas behov av IT-konsulttjänster med ett utbud av leverantörer med kompetens inom respektive delområde. 

- Vi är mycket nöjda med att få det nya ramavtalet kring konsulttjänster på plats. Det kommer att bil ett utmärkt komplement till Kammarkollegiets ramavtal för Datacenter som tecknades tidigare i år. Vi har kavlat upp ärmarna och står redo att hjälpa Västsveriges kommuner och bolag vidare på deras digitaliseringsresor, säger Roland Fällberg, Försäljningschef på Proact IT Sweden AB.

Proact har stor erfarenhet som datacenter-partner till offentliga verksamheter. Bland Proacts svenska kunder inom offentliga verksamheter märks, bland andra, Västra Götalandsregionen, universiteten i Göteborg och Örebro och Lantmäteriet.

Cision