Proact har genomfört åtgärdsprogram

Publicerad 2007-11-20 17:18

Proact uppger att bolaget genofört sitt åtgärdsprogram för att minska kostnaderna. Beslutet togs i december.

Sammanlagt får 60 personer lämna företaget. Av dem hänförs 40 personer till det beslutade åtgärdsprogrammet och 20 stycken till att Proact försatt Proact Defcom i konkurs.

Sammantaget förväntar bolaget att kostnaderna kommer att minskas