PROACT: GOD EFTERFRÅGAN 3 KV, ORGANISK INTÄKTSTILLVÄXT 21%

2022-10-25 08:26:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan på IT-företaget Proacts tjänster var fortsatt god under det tredje kvartalet, då bolagets intäkter växte med 36 procent.

Det skriver Proacts vd Jonas Hasselberg i delårsrapporten.

"Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 34 procent för system och 6 procent för tjänster", skriver han.

Proacts återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, ökade med 26 procent till en årstakt om 1.479 miljoner kronor (1.177) och organiskt ökade de med 6 procent.

"Samtliga våra Business Units ser en tydlig ökning från föregående år, förutom West som minskar något. Intäkter från molntjänster ökade med 34 procent, varav 4 procent organiskt", skriver Jonas Hasselberg.

Orderstocken är fortsatt "signifikant högre" än normalt, även om det skett en minskning under de två senaste kvartalen, skriver Proact-vd:n.

Det justerade ebita-resultatet steg till 78 miljoner kronor (60) under kvartalet. Resultatökningen hänvisas framför allt till de ökade intäkterna.

Ebita-marginalen sjönk emellertid till 7,1 procent (7,4). Bruttomarginalerna minskade jämfört med föregående år framför allt inom systemaffären, som låg på en relativt hög nivå under tredje kvartalet 2021, uppger Proact.

Proact ser fortfarande inte någon större påverkan på affärerna på grund av kriget i Ukraina och de makroekonomiska utmaningarna. Ökade kostnader på insatsvaror och energi har än så länge haft en begränsad påverkan på lönsamheten.

"Däremot kvarstår osäkerheten vad gäller framtida ekonomisk tillväxt och inflation, samt ytterligare påverkan på leveranskedjor. Vi bevakar utvecklingen och fortsätter att genomföra åtgärder, såsom prishöjningar mot kund och effektiviseringar, för att minska potentiell negativ påverkan på bolaget", skriver Jonas Hasselberg.Direkt-SE