PROACT: BÄSTA KVARTALET I FTG:S HISTORIA ENL VD, AKTIEN +8%

2022-07-14 13:20:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Proacts intäkter ökade med 31 procent och det justerade ebita-resultatet ökade med 78,5 procent under det andra kvartalet.

"Andra kvartalet 2022 blev det bästa i Proacts historia, både vad gäller omsättning och resultat", skriver Proacts vd Jonas Hasselberg i rapporten för det andra kvartalet.

Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 33 procent för system och 6 procent för tjänster.

"Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 23 procent inklusive bidraget från förvärvade AHD, och organiskt ökade de med 6 procent", skriver Jonas Hasselberg.

Proact slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 141 miljoner kronor (72). Under covid-19 tvekade många kunder att ingå långa kontrakt, men nu ser bolaget ett ökat intresse att köpa IT-lösningar som tjänst, uppger bolaget.

"Vi har även slutit avtal om systemaffärer på en hög nivå under kvartalet, med en hög omsättningstillväxt i både BU Nordics & Baltics och BU Central", skriver Proact-vd:n.

Systemintäkterna ökade med 39 procent totalt till 706 miljoner kronor.

Proact steg 8 procent på Stockholmsbörsen efter att rapporten presenterats.Direkt-SE