torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

SKR ser historiskt svag utveckling av skatteunderlaget

Publicerad: 16 februari 2023, 12:14

Foto: iStockphoto

Försvagningen av svensk konjunktur är påtaglig, till stor del som följd av inflationen och ränteläget. Utvecklingen av skatteunderlaget väntas bli historiskt svagt kommande år. Det visat en ny prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.


Nyhetsbyrån Direkt


SKR konstaterar att det hittills inte syns någon dämpning av sysselsättningen, trots den svaga produktionen, men att årets första skatteunderlagsprognos visar att såväl BNP som sysselsättningen i landet faller under 2023.

”Konjunkturnedgången kommer att gå in i en fas med större påverkan, när den svagare arbetsmarknaden blir alltmer kännbar för hushållen. Konjunkturen sätter också tydliga avtryck i det kommunala skatteunderlaget, framförallt i år”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Efter en stor ökning av beskattningsbara inkomster förra året kommer 2023 att ge en långt svagare utveckling. När hänsyn tas till prisutvecklingen pekar SKR:s prognos på en real minskning av skatteunderlaget med 3 procent mellan 2022 och 2023.

Skatteunderlaget urholkas dessutom ovanligt mycket av snabbt ökande insatspriser för kommuner och regioner. Inte minst drivs personalkostnaderna upp av stora kostnadsökningar för avtalspensioner, främst som en följd av den höga inflationen, enligt SKR.

”Vi ser att skatteunderlagstillväxten inte kommer att räcka till för att finansiera verksamheten i kommuner och regioner de kommande åren. Det blir framförallt en stor prövning för många kommunala och regionala budgetar i år och nästa år”, enligt Annika Wallenskog.

Hon tillägger att fram till 2026 kommer vi att se en historiskt svag real ökning för skatteunderlaget.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera