torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Pension

Här är de nya pensionsavgifterna

Publicerad: 17 november 2010, 14:34

Nästan en kvarts miljon statsanställda får nu lägre avgifter i sin tjänstepension vilket i förlängningen kan leda till hög pension. Det kan därför vara läge att se över sin tjänstepension.

Ämnen i artikeln:

FondförsäkringTjänstepension

AB

Anna Blomén


De flesta statligt anställda omfattas av tjänstepensionsavtalet PA03. Avtalet innehåller bland annat en premiebestämd del som kallas individuell ålderspension. En premie motsvarande 2,5 procent av lönen betalas in av arbetsgivaren.

Den anställde kan sedan bestämma hur pengarna ska placeras och har då ett 20-tal olika placeringsalternativ att välja mellan. Om inget val görs hamnar pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan.

Avgiftstak

Nu har avgifterna pressats genom att man infört ett tak på hur höga avgifterna får vara. Detta har lett till att avgifterna för de valbara alternativen i snitt sänkts med 60 procent.

Enligt beräkningar kan de sänkta avgifterna innebära upp till 7 procent högre pensionskapital för en 46 åring statsanställd. För en 25 åring blir effekten ännu större – hela 17 procent.

Inget omval krävs

Efter pristakets införande finns 22 valbara alternativ. Nio av dessa är traditionella pensionsförsäkringar medan resten är fondförsäkringar.

Den anställde behöver inte göra ett nytt val för att få del av de nya avgifterna. De kommer automatiskt att gälla för de premier som betalas in efter årsskiftet.

De som i dag har sina pengar placerade i AI Pension måste dock göra ett omval. AI Pension vill nämligen inte vara med i PA03 eftersom bolaget anser att avgiftstaket är för lågt.

Liten avgiftsskillnad

Efter avgiftstakets införande är avgiftsskillnaderna små mellan de olika alternativen. I grunden finns en årsavgift som ligger mellan 0 och 85 kr. Billigast är Avanzas och Danicas fondförsäkring som båda har 0 kr i årsavgift. Billigaste traditionella alternativet är Kåpan med en årsavgift på 12 kr.

Utöver den fasta avgiften tillkommer en rörlig avgift. För traditionell försäkring ligger den mellan 0,15 och 0,20 procent. Billigast är Alecta och ickevalsalternativet Kåpan.

När det gäller fondförsäkringar finns entrélösningar i samtliga valbara alternativ. Det innebär att det är försäkringsbolaget som bestämmer vilka fonder pengarna ska placeras i. Avgiften på entrélösningarna ligger mellan 0,32 och 0,40 procent där merparten ligger på 0,40 procent. Billigast är Danica med 0,32 procent följt av Handelsbanken på 0,35 procent.

Även om man studerar fondkategorier i respektive bolags utbud så är avgifterna relativt lika. Till exempel Sverigefonder kostar mellan 0,42 och 0,50 procent medan tillväxtmarknadsfonder går loss på mellan 0,8 och 0,9 procent.

Hela listan på avgifter hittar du på SPV som är valcentral och ansvarar för administrationen av tjänstepension PA03. Klicka här för att se tabellen.

Välj efter utbud

Med tanke på att avgifterna nu är så pass lika i de olika alternativen är det andra faktorer som bör styra valet av förvaltare.

När det gäller traditionell försäkring bör man till exempel titta på hur hög konsolidering och solvens bolagen har. Det visar vilken finansiell styrka som finns i bolagen. Det är också viktigt att kontrollera hur stor andel aktier bolagen har i sina portföljer. En hög andel ger större chans till hög avkastning.

När det gäller fondförsäkring bör man titta på fondutbudet. Är det bara bolagets egna fonder som är valbara eller finns flera fondbolag med i sortimentet? Är utbudet brett och täcker det dina placeringsbehov? Är du till exempel intresserad av att placera på tillväxtmarknader ska du välja en fondförsäkring där du kan välja mellan många tillväxtmarknadsfonder.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRER

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera